Fiber Optik

Fiber Optik Kablo

Fiber optik kablo, ortasında bir kaç kat koruyucu madde ile sarılmış cam kablodur. Elektronik sinyaller yerine elektriksel parazitlerin oluşmasını engelleyen ışık iletir. Işık iletimi, büyük miktarda elektrik parazitleri olan ortamlar için idealdir. Elektrik parazitlerinden etkilenmemesi, aydınlatma ve neme karşı dayanıklılığı özellikle çevre şartlarının ağır olduğu ortamlarda yerel alan ağı kurulumlarında sıklıkla kullanılmasını sağlamıştır.Temel olarak bir Fiber Optik kablo 3 kısımdan oluşmaktadır diyebiliriz.

Fiber Optik Kablo Katmanları:
– Işığın iletildiği çekirdek
– Işığın çekirdekten dışarı yansımasını önleyen cam kılıf
– Fiziksel etkilerden koruyan en dıştaki koruyucu kılıf

Çekirdek:

Bu katman çok ince liften oluşur. Işığın iletildiği ana parçacıktır, hammadesi silisyumdioksit denilen cam hammaddesidir. Multi Mode kablolarda bu çekirdek kısım genel olarak 50-70 mikron arasında değişmektedir. Single Mode kablolarda ise bu çap 9 mikrondur.

Cam kılıf:

Çekirdek lifi çevreleyen cam kılftır.Görevi çekirdek liften geçen ışığın dışarı yansımasını önlemektir. Genel olarak bu cam kılıfın çapı SM ve MM kablolarda 125 mikron olarak imal edilir.

Koruyucu kılıf:

Çevresi cam kılıf ile kaplanmış olan çekirdeğin dış etkenlerden koruyan kısımdır. Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişlikleri sağladıkları için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareket etmelerine neden olur.

Fiber Türleri

– Plastik çekirdekli, plastik koruyucu zarflı
– Cam çekirdekli, plastik koruyucu zarflı (çoğunlukla PCS fiber denir. Llastik koruyucu zarflı silika.)
– Cam çekirdekli, cam koruyucu zarflı (çoğunlukla SCS denir. Silika koruyucu zarflı silika.)

Plastik fiberlerin cam fiberlere oranla çeşitli avantajları vardır. Birincisi, plastik fiber daha esnektir ve bu nedenle camdan daha dayanıklıdır. Monte edilmeleri kolaydır, basıca daha dayanıklı ve daha ucuzdurlar; üstelik cama oranla %60 daha hafiftirler. Plastik fiberin dezavantajı, yüksek zayıflama özelikleridir; ışığı cam kadar veri yayamazlar. Bu yüzden, plastik fiberlerin kullanımı genellikle kısa mesafelerle sınırlıdır.

Cam çekirdekli fiberler düşük zayıflama özellikleri sergilerler. Ancak, PCS fiberler SCS fiberlerden biraz daha iyidir. Ayrıca, PCS fiberler yayılımdan daha az etkilenirler; dolayısıyla, askeri uygulamalarda tercih edilirler. SCS fiberler en iyi yayılım özelliklerine sahiptir ve sonlandırılmaları PCS fiberlere oranla daha kolaydır. Fakat, SCS kablolar en dayanıksız kablolardır ve yayılıma maruz kaldıklarından en fazla zayıflama bu kablolarda meydana gelir.

İlgili makaleler

Bir cevap yazın